top of page

VIStrainingen

VIS is een no-nonsense trainingsbureau waar we de stap zetten van willen naar doen, waar struikelen mag en waar we programma’s altijd op maat maken. Uitgangspunten in onze trainingen zijn eigen verantwoordelijkheid, persoonsgericht en werken in het hier en nu. We trainen nooit aan de hand van standaard draaiboeken en zien trainingen nooit los van de organisatiecontext. Met professionaliteit, plezier en passie voor ons vak trainen we, en dat merk je in de resultaten.

READ MORE

Generatie Storm

Generatie STORM schudt organisaties wakker opdat de talenten van medewerkers worden ingezet om te innoveren, en niet in slaapstand wegzakken. Stormende organisaties geven ruimte aan hun jonge en oude medewerkers om zich te ontplooien zodat ze de organisatie kunnen verfrissen.

 

GENERATIE WERK

Het thema ‘generatie leren’ speelt in de huidige tijd binnen organisaties een steeds belangrijkere rol. Met name de koppeling tussen de jonge en oude generatie is van groot belang om ook in de toekomst de veranderingen van binnenuit en buitenaf het hoofd te kunnen bieden en daar innovatief op te kunnen inspelen.

 De uitdaging hierin ligt om de vernieuwingskracht van elke generatie met elkaar in verbinding te brengen door op een passende manier leiding te geven aan iedere generatie en daarbij een aantrekkelijk werkgever te zijn. Deze factoren zorgen in samenhang voor een duurzaam personeelsbestand in de toekomst.

 

LEZING OF WORKSHOP ‘GENERATIELEREN'
Tijdens een Lezing of Workshop ‘Generatieleren’ krijg je antwoord op de volgende vragen. Waar krijgen de verschillende generaties energie van? Wat herken je hiervan bij jou op de werkvloer? Hoe ziet de organisatie van de toekomst eruit? Wat betekent dat voor onder andere communicatie en leiderschap? Door middel van praktische voorbeelden in combinatie met een theoretische onderbouwing over wat generaties nu precies behelzen en wat dat betekent op de werkvloer wordt er bewustzijn gecreëerd. Door een dynamiek te creëren waarbij deelnemers met elkaar in gesprek gaan kunnen zij uitwisselen over hun eigen ervaringen binnen het thema. De doelstelling is om de bewustwording bij betreffende generaties te stimuleren en de dialoog tussen deze generaties te faciliteren zodat de vernieuwingskracht van elke generatie optimaal gebruikt kan worden. Op deze manier kan er namelijk beweging binnen de organisatie ontstaan.

READ MORE
bottom of page